about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Blocleabhar

click to view fullsize

Blocleabhar Leabhar clóbhuailte a mbíonn gach leathanach idir léaráidí agus téacs clóbhuailte ina iomláine as aon bhloc adhmaid amháin. Baintear feidhm as an téarma chun idirdhealú idir iad agus leabhar a bhíonn clóbhuailte i gcló inaistrithe. Bhíodh an dá chineál leabhar á tháirgeadh ag an tráth céanna.

Baineann na blocleabhair Eorpacha is luaithe leis an tréimhse c.1440-50 A.D. an tréimhse céanna leis an gcló inaistrithe. Bhí an teicníocht beagnach caite i dtraipisí faoi 1500 áfach. Bhí ráchairt ar bhlocleabhair ar son leabhar a mbeadh ráchairt mhór orthu, bhí an teicníocht chomh duaisiúil sin.

Níor baineadh feidhm as preasanna chun blocleabhair a chlóbhualadh. Ghreantaí an bloc agus leagtaí an bhileog páipéir anuas díreach ar an mbloc ansin. Chuimlítí cúl na bileoige chun na dathanna a fhosú. Chlóbhuailtí dhá leathanach ag an am céanna de ghnáth. Níorbh fhéidir clóbhualadh ar dhá thaobh na mbileog de bhrí go cuimlítí cúl na bileoige. Bhí ar an lucht clóbhuailte deimhin a dhéanamh ansin nuair a bhí an leabhar á cheangal go mbeadh duilleoga clóbhuailte os comhair a chéile sa leabhar. D’fhág sin go mbeadh péire leathanach bán ag teacht tar éis péire clóbhuailte. Ghreamaítí na leathanaigh bána le chéile uaireanta. Líon beag de leabhair ar théamaí dheabhóideacha ar nós an Biblia Pauperum, an Ars Moriendi nó an Speculum Humanae Salvationis a clóbhualadh mar bhlocleabhair. Mhair blocleabhair níos faide sa Ghearmáin ná áiteanna eile. Bhí blocleabhair á dhéanamh sa tSín ón naoú céad A.D.

Catagóir: Téarmaí Ginearálta

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint