about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Bowen, Gretta

click to view fullsizeGretta Bowen, (1880-1981)

Péintéir tuata nár thosaigh ar an bpéintéireacht go dtí raibh trí scór agus a deich beagnach bainte amach aici.

Rugadh Margretta (Gretta) i mBaile Átha Cliath agus phós sí Matthew Campbell, saighdiúr in Arm Shasana. Bhí cónaí uirthi lena teaghlach ar an Inbhear Mór i gContae Chill Mhanntáin. D'imigh Gretta agus a triúr mac in éineacht lena fear céile chuig Béal Feirste sa bhliain 1921 nuair a d'imigh sé amach ar phinsean. Chuir seisean gnó ar bun i mBéal Feirste ach ar an drochuair dá theaghlach níor mhair sé ach ceithre bhliana ina dhiaidh sin.

Bhí ar Gretta lóistín a dhéanamh dá teach agus seirbhís níocháin a chur ar fáil. Bhí baint ag a clann mac leis an ealaín agus go gairidh roimh an trí scór agus a deich a bhaint amach tháinig sí ar roinnt phéinteanna agus ábhar ealaíne de chuid a mhic Arthur agus thosaigh ag péinteáil pictiúr. Phéinteáil sí pictiúir go díreach ar an gcanbhás gan aon réamhullmhúcháin. Tháinig na samhla as a hintinn agus as a cuimhne féin. Pictiúir spleodracha dathannacha soineanta a bhí iontu a thuill aghaidh an phobail.

Reáchtáil an Council for the Encouragement of Music and the Arts i dTuaisceart Éireann taispeántas aonair dá saothar sa bhliain 1955 i mBéal Feirste. Reáchtáileadh neart taispeántas dá saothar i mBéal Feirste agus i mBaile Átha Cliath sna blianta ina dhiaidh sin. Bhain sí feidhm as a hainm roimh phósta di toisc go raibh a mac George Campbell ina péintéir ainmnithe.

Thaispeáin ag Taispeántas an Oireachtais áit a raibh saothar a beirt mhac George agus Arthur á taispeánt chomh maith. Thaispeáin leis an Royal Hibernian Academy den chéad uair sa bhliain 1969 agus lean de seo go bhfuair sí bás. In aois a naoi mbliana agus nócha bhí a shaothar á taispeáint i dtaispeántas den Tuathealaín nó Ealaín Phrimitíbheach i Londain sa bhliain 1979. Fuair sí bás agus í dhá bhliain agus céad d'aois.

Tá eiseamhláirí dá saothar i Musaem Uladh agus ar fud na tíre.

Catagóir: Beathaisnéisí Éireannacha

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint