about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Caimeo

click to view fullsize

Snoíodóireacht ar mhionscála in ísilrilíf.

Snoitear an caimeo as ábhar srathaithe ina mbíonn cisil de dhathanna éagsúla. Snoitear an gréas nó rilíf sa chiseal uachtarach sa bhunteicníocht agus fágtar an ciseal ar dhath eile mar chúlra folamh de ghnáth.

Ba iad na Gréagaigh a cheap an teicníocht i dtosach báire agus bhain siad feidhm as ar mhaithe le portráidí agus radhairc mhiotaseolaíochta. Bhí an oiread sin ráchairte ar phortráidí sa chaimeo gurb ionann caimeo agus portráid uaireanta.

Thóg na Rómhánaigh an caimeo anonn agus chruthaigh siad an t-uafás díobh. Tháinig athbheochan arís ar an gcaimeo le linn an Renaissance. Clocha crua uasal ar nós oinisc, a bhíonn dubh agus bán nó sardoinisc a bhíonn dearg nó deargdhonn agus bán na hábhair is mó ráchairte orthu. Tá an-mheas agus an-ráchairt ag bailitheoirí ar an gcaimeo ón Ársaíocht anall.

Déantar aithris ar an gcaimeo i meán eile, poirceallán nó gloine dhaite mar shampla agus bhí ráchairt ar phortráidí i sliogán sa naóú céad déag. Caitear caimeonna mar sheoda go minic.

Catagóir: Téarmaí Ginearálta

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint