about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Clarke, Margaret (nee Crilley)

click to view fullsizeMargaret Clarke (nee Crilley), (1888-1961)

Péintéir portráidí agus tírdhreacha.

Rugadh agus tógadh í ar an Iúr. Oileadh ar dtús sna healaíona í ar Ghairmscoil an Iúir. Ar scoláireacht a ghnóthaigh sí ansin d’fhreastail sí ar an Dublin Metropolitan School of Art sa bhliain 1905, áit a raibh William Orpen (1878-1931) ina oide aici. Chruthaigh sí go maith ansin agus bhuaigh duaiseanna don phéintéireacht oladhatha ón nocht sna blianta 1911 agus 1913. Bhuail sí le Harry Clarke (1889-1931) a bhí ina mhac léinn ag an tráth céanna léi.

Chaith Margaret. Harry agus micléinn eile ar nós Seán Keating (1889-1977) cúpla samhradh sna Oileáin Árainn ón mbliain 1909 ar aghaidh.

D'fheidhmigh Margaret mar chúntóir ar feadh cúpla bliain sa Dublin Metropolitan School of Art mar chúntóir do William Orpen ag tosú sa bhliain 1911. Ba sa bhliain 1913 a thaispeáin sí a saothar leis an Royal Hibernian Academy den chéad uair. Ghlac sí páirt sna taispeántais éagsúla ansin go dtí an bhliain 1953. Bhí sí páirteach san oideachas chomh maith agus bhí ina oide sa Dublin Metropolitan School of Art agus i scoil an Royal Hibernian Academy.

Portráidí agus tírdhreacha a chleacht sí ina gníomhréim. Phós sí Harry Clarke sa bhliain 1914. Cé go raibh sí ina cuidiú mór dó agus bean chumasach a bhí inti, bhí gníomhréim dá cuid féin aici agus bhí sí ina máthair chlainne chomh maith. Ghnóthaigh sí duaiseanna as a saothar bhuaigh sí trí bhonn ag Aonach Tailteann na bliana 1924, bonn eile sa bhlian 1928 agus comhramh sa bhliain 1934.

Toghadh ina fo-bhall den Royal Hibernian Academy sa bhliain 1926 agus ina ball sa bhliain 1927 chomh maith. Phéinteáil sí a lán portráidí Éamonn de Valera agus an tArdeaspag Mac Uaid ina measc chomh maith le baill a theaghlaigh féin.

Fuair Harry Clarke a fear céile bás a bhliain 1931 agus thóg Margaret agus a hiníon an Harry Clarke Stained Glass Studios anonn agus rinne iarracht an cheardlann a choinneáil ar bun.

Thaispeáin sí a saothar leis an Society of Dublin Painters sa bhliain 1938 agus leis an Exhibition of Living Art sa bhliain 1943. Ball den choiste a bhí inti chomh maith. Cuireadh ar na Clocha Liatha í. Tá samplaí dá saothar sa Ghailearaí Náisiúnta agus i Músaem Uladh.

Péintéir atá ina mac David Clarke (1920-) agus reáchtáil seisean taispeántas iarbháis in ómós di sa bhliain 1979.

Catagóir: Beathaisnéisí Éireannacha

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint