about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Coincheapachas

click to view fullsize

Fealsúnacht nó gluaiseacht idirnáisiúnta ealaíne atá thar a bheith tábhachtach agus beo i gcónaí ó tháinig sí chun cinn sna 1960-idí, ar raibh ráchairt air sna 1970-idí agus a fhágann mearbhall ar an bpobal agus orthu siúd nach dtuigeann í. Sainmhínítear é go hachomair anois mar ealaín a mbíonn téacs ag teastáil uaidh.

Rianaítear a bhunús siar go dada agus Marcel Duchamp (1887-1968). Tagann an téarma ón alt Paragraphs on Conceptual Art a scríobh an t-ealaíontóir Sol Lewitt sa bhliain 1967 in iris. Bhí ealaíontóirí coincheapúlacha ag iarraidh an luach a bhaint de shaothair ealaíne mar earraí tomhaltais. Chuir siad i gcoinne fuaire an íostachais chomh maith. Bhí sé mar bhunphrionsabal acu go mba saothar ealaíne ann féin é an próiseas intleachtúil féin i. an coincheap agus nár ghá samhla a chruthú ar chor ar bith. Go mba bhunábhar don ealaín é caint agus teanga agus nach raibh bearna idir a bheith ag caint ar shaothar ealaíne agus an saothar féin. Chuir seo dualgas ar an ealaíontóir a bheith smaointeach meabhrach ar an ealaín. Taiscéaladh ar an ealaín nach dtagann críoch air is téama do na healaíona sa Choincheapúlachas.

Prionsabal eile den Choincheapúlachas is ea nach bhfuil monaplacht ag an ealaíontóir ar an gcruthaitheacht agus gur féidir le duine ar bith bheith ina ealaíontóir. Ní bhíonn i saothar ealaíne ar bith ach doiciméadú.

Le ráitis mar seo mar thúsphointe tugadh Idé-ealaín uirthi mar mhalairt téarma. Toisc nach raibh aon saothar fisiciúil ealaíne ar fáil tar éis phróiseas an chruthaithe, chuathas i dtuilleamaí grianghrafanna, fístéipeanna chun a saothair a dhoiciméadú, iad sin agus focail mar mhalairt ar phéinteáil ar thacas.

Chuir Walter de Maria (1935-) teileafón i ndánlann le fógra ag iarraidh ar bhreathnóirí fanacht ar ghlaoch. Ritheadh an chéad taispeántas ar an Ealaín Choincheapúil Nuair a dhéantar Foirm de Dhearcaidh i mBern na hEilbhéise sa bhliain 1969. Breachnú ar gcoincheapachas ba ea an teagmhas agus an taibh-ealaín.

Thóg an t-ealaíontóir Christo (Christo Javacheff) (1935-) an ealaín choincheapúil céim níos faide trí foirgnimh, rudaí agus réimsí den taobh tíre a thógáil anonn trí chlúdach a chur timpeall orthu. Bhí baint ag an ealaíontóir Patrick Ireland (Brian O'Doherty, 1928-) a rugadh in Éirinn le forbairt an Choicheapúlachais. I measc na n-ealaíontóirí a bhíodh ag plé leis bhí John Baldessari (1931- ), Mel Bochner (1940- ), Robert Barry (1936- ), Joseph Beuys (1921-86), Daniel Buren (1938- ), Hans Haacke (1936- ), Joseph Kosuth (1945- ), Sol LeWitt (1928-2007), Bruce Nauman (1941- ), Dennis Oppenheim (1938- ), Lawrence Weiner (1940- ) agus eile.

Catagóir: Téarmaí Ginearálta

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint