about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Cumhdaigh Leabhar

click to view fullsize

Boscaí ardmhaisithe a dhéantaí chun lámhscríbhinní luachmhara, cóipeanna de na Soiscéal go mór mór, a chumhdach. Bosca adhmaid le leatháin mhaisithe mhiotail greamaithe de nó miotal amháin a bhíonn i gceist.

Baineann cumhdaigh leabhar leis an tréimhse ó teacht na críostaíochta agus ionradh na Normannach in Éirinn. Níltear cinnte nach raibh feidhm clúdaigh leabhair acu chomh maith. Lean na taoisigh Ghaelacha ag deisiú na gcumhdach fad agus a mhair a neamhspleáchas.

Is é Cumhdach Shoiscéal Mholaise an leabharscrín iomlán is sine a tháinig slán agus baineann codanna de leis an ochtú céad, an aonú céad déag agus an cúigiú céad déag. Baineann Soiscéal Mholaise le Daimhinis i gCo. Fhear Manach. Tagann an t-iarsma is sine de chumhdach leabhar ón ochtú céad agus fuarthas i gCo. an Longfoirt é. Bíonn inscríbhinní ar a lán acu ionas go mbíonn sé measartha furasta a rá cá has a dtáinig siad agus tugann siad ainm an cheardaí chomh maith, comhartha ar a n-ardstádas sa saol Gaelach. Saoithiúil go leor chiallaigh 'leabhar cumhdaigh' leabhar maisithe sa tSeanGhaeilge

Catagóir: Téarmaí Ginearálta agus Ealaíona in Éirinn

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint