about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Della Pittura

click to view fullsize

An chéad tráchtas nua-aoiseach ar cheard na péintéireachta a scríobh Leonbattista Alberti (1404-72) sa bhliain 1435-6. Leabhar a d’imir an oiread sin tionchar trí na hacadaimh ar thuiscint na hEorpa ar cad is pictiúir ann go bhfuil a smaointe beo ionainn i nganfhios dúinn féin.

Is cosúil gur cheap Filippo Brunelleschi (1377-1446) córas na peirspictíochta agus gur mhínigh Alberti é ina leabhar. Tráchtann Alberti ar an bpeirspictíocht agus is cosúil gur construzione legittima an córas a mhínigh sé.

Ó thaobh bhunús na healaíne de bhí Alberti den tuairim go dtáinig sí ón chomhchosúlachtaí. Chonaic na chéad daoine cruthanna nádúrtha a chuir samhla ar nós ainmhithe i gcuimhne dóibh agus gur leasaigh siad iad lena ndéanamh soiléir agus rinne ar an dóigh sin na chéad saothair ealaíne!

Rinne sé rud eile áfach a bhí muirthéachtach cheangail sé peirspictíocht leis an tuairim gur fhuinneog ar an radharc nó réaltacht atá i bplána tosaigh an phictiúir.

Thóg na hacadaimh leabhar Alberti chucu féin agus chuir siad a theagasc i bhfeidhm ar an Eoraip agus níos faide. Scríobh Alberti an leabhar i Laidin i dtosach faoin teideal De Pictura, ach rinne sé féin aistriúcháin Iodáilise air Della pittura ina dhiaidh sin. Tá tuairimíocht ann gurbh é Alberti faoi ainm cleite fíorúdar an Hypnerotomachia Poliphili.

An Pictiúr: Portráid de Leon Battista Alberti

Catagóir: Stair Ghinearálta na nEalaíon

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint