about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Donatio Clavis

click to view fullsize

Bronnadh na h-eochrach, téama san Íocónagrafaíocht Chríostaí a léiríonn Naomh Peadar agus Íosa ag bronnadh eochracha air.

Tá sé bunaithe ar an méid a dúirt Íosa le Peadar in Matha 16, 18: "agus deirimse leat gur tú Peadar agus is ar an gcarraig seo a thógfaidh mé m'eaglais, agus ní bhuafaidh geataí ifrinn uirthi. Agus tabharfaidh mé duit eochracha ríocht na bhflaitheas; rud ar bith cheanglaíonn tú ar talamh beidh sé ceangailte ar neamh, agus rud ar bith a scaoileann tú ar talamh beidh sé scaoilte ar neamh."

Comharthaíonn seo lán-údarás na hEaglaise agus ceannasaíocht na Pápachta. I ngeall air seo seasann dhá eochair ag luí thar a chéile, mar chuid d'armas, údarás na hEaglaise. Sna léiriúcháin is luaithe den téama léirítear Peadar ar a ghlúine ag glacadh leis na heochracha, dhá cheann acu de ghnáth. Bíonn deisceabail eile i láthair chomh maith.

Sá chás go mbíonn caoraigh sa phictiúr is tagairt é d'ócáid comhlántach eile a tharla idir Íosa agus Peadar tar éis na hAiséirí nuair a d'fhoráil Íosa ar Pheadar: 'Déan m'uain a chothú.' (Eoin 21:18-19).

An Pictiúr: Íosa ag Bronnadh Eochracha Ríocht na bhFlaitheas ar Pheadar

Catagóir: Ealaín agus Íocónaghrafaíocht Chríostaí

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint