about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Living Art, Exhibition of

click to view fullsizeExhibition of Living Art (IELA)

Buíon taispeántais a cuireadh ar bun sa bhliain 1943 agus a mhair go dtí an bhliain 1987.

Tháinig an bunsmaoineamh an bhuíon a bhunú áfach ó Sybil Le Brocquy, máthair an ealaíontóra Louis Le Brocquy (1916-). Bhí an Royal Hibernian Academy tar éis diúltú do phictiúr de chuid Louis dá dtaispeántas.

Mainie Jellett (1897-1944), Louis Le Brocquy (1916-), Norah McGuinness (1901-80) agus Jack P. Hanlon (1913-1968) a ghlac páirt sa bhuíon úr i dtosach ach tháinig daoine eile ar ball, daoine a bhí míshásta le polasaithe frithbheartacha an Royal Hibernian Academy go mór mór. Ach ba leasc le lucht a bhunaithe scoilt a chur ar bun agus thug siad cuireadh d’ealaíontóirí ón Royal Hibernian Academy páirt a ghlacadh ann. Bhí an caidreamh idir an dá dhream sean agus nua cáirdiúil go maith nuair a tháinig sé go cnámh na huillinne.

Ní raibh Mainie Jellett, a ceapadh mar chathaoirleach ar an dtaispeántas in ann bheith i láthair d’ócáid a oscailte de dheasca í a bheith go dona tinn. Fuair sí bás go gairid ina dhiaidh sin. Iarradh ar Norah McGuiness bheith ina uachtarán air sa bhliain 1944, oifig a bhí aici go dtí an bhliain 1972. D’fheidhmigh Anne Yeats (1919-2000) mar rúnaí.

Bhíodh an taispeántas an chumainn oscailte i dtosach do shaothair ó ealaíontóirí beo ar bith a bhí ina chónaí in Éirinn, cé gur athraíodh sin ar ball. Taispeántas bliantúil i mBaile Átha Cliath a bhí ann agus tionóladh an chéad cheann acu sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne. Bhí taispeántas aisbhreathnaitheach de shaothar an dealbhóra Jerome Connor (1874-1943) a bhí tar éis bháis sa bhliain chéanna mar chuid de chomh maith.

D’éirigh thar cionn leis na taispeántas ar feadh tamaill fada agus d’fhorbair an cumann gné oideachasúil le léachtanna poiblí agus araile. Tosaíodh ar saothair ó thíortha eile a léiriú mar chuid d’imeachtaí an chumainn, ritheadh taispeántas de shaothair Mheiriceánacha sa bhliain 1963 mar shampla. Scoireadh an cumann ar deireadh sa bhliain 1987.

Catagóir: Míndána

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint