about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Sacra Conversazione

click to view fullsize

Téarma Iodálach a chiallaíonn comhrá coisricthe agus a thagraíonn do théama pictiúr a bhí coitianta mar chuid de mhíreanna altóra a tháinig chun cinn sa chúigiú céad déag san Iodáil. Sa Sacra Conversazione léirítear an Mhaighdean Bheannaithe agus an naí naofa le buíon naomh ina seasamh mórthimpeall orthu.

Ní bhíonn comhrá de bhrí na litreach i gceist an chuid is mó den am.

Bhí ráchairt ar an téama san Iodáil le linn an Renaissance agus b’fhorbairt é ó thraidisiún an Ghotachais ina mbíodh an Mhaighdean léirithe i bpainéal amháin ar leith in ilpticí scartha ó shamhla na naomh i bpainéal eile. Baineadh feidhm as an Sacra Conversazione chun gaol níos dlúithe a léiriú idir an Mhaighdean agus na naoimh.

Áirítear an sacra conversazione ó láimh Filippo Lippi i 1437 atá mar chuid de mhír altóra Barbadori agus atá anois sa Louvre i bPáras, ar an gcéad eiseamláir den téama atá ar marthain. Luaitear Piero della Francesca agus Giovanni Bellini leis an téama chomh maith agus rinne Donatello dealbh den téama.

Pictiúr : Domenico Veneziano (1400-1461), Sacra Conversazione. c. 1445. Painéalphictiúr, painéal i mír altóra, Gailearaí Uffizi, Flórains.

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint