about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Solomons, Estella

click to view fullsizeEstella Frances Solomons, (1882-1968)

Péintéir bisiúil agus greanadóir a rinne portráidí, tírdhreacha agus muirdhreacha i stíl an Nádúrachais sa chuid is mó.

Giúdaigh a bhí sa teaghlach inar rugadh í agus dochtúir na súl a bhí ina hathair. Thosaigh Estella ag freastal ar an Dublin Metropolitan School of Art sa bhliain 1898, áit a raibh William Orpen (1878-1931) ina theagascóir aici ar son na líníochta ón mbeo. Rinne sí staidéar ar an líníocht ón seandacht agus ón mbeo faoi Walter Osborne (1859-1903) ar scoileanna an Royal Hibernian Academy chomh maith. Rinne sí staidéar i Londain faoi William Orpen agus d'fhreastail ar an Chelsea School of Art chomh maith.

Dhéanadh sí pictiúir in oladhath agus in uiscedhath ach chuir sí spéis san eitseáil agus d’éirigh oilte inti. Rinne sí roinnt triaileacha le h-uisceimireacha, turbhior agus lionóilghearrthaí. Ina theannta sin thug sí aghaidh ar chathair Phárais agus rinne staidéar ann ar feadh tamall san Académie Colarossi. Ghlac sí páirt i ngrúpthaispeántas in Éirinn sa bhliain 1903, an chéad taispeántas a raibh sí bainteach leis. Páirteach ann ina cuideachta bhí ealaíontóirí mná eile leithéid Frances Beckett, Dorothy agus Beatrice Elvery.

Phéinteáil Estella a lán portráidí ina luathghníomhréim go mór mór. Pheinteáileadh sí portráidí daoine ó shaol na polaitíochta ar nós Frank Aiken, Arthur Griffiths, Jack B Yeats agus daoine ó shaol na nealaíon ar nós Jack B Yeats, George AE Russell, Austin Clarke, James Stephens agus Padraig Colum. Phéinteáil sí a fear céile agus a cairde chomh maith. Tréithríonn cur chuige foirmeálta a saothar i gcoitinne.

Thosaigh a baint leis an Royal Hibernian Academy sa bhliain 1905 nuair a ghlac sí páirt i dtaispeántas. Lean sí leis na taispeántais bliantúla go bhfuair sí bás. Rinneadh fo-bhall den acadamh í sa bhliain 1925. Chleacht Estella radharcanna de cheantair bhochta Bhaile Átha Cliath agus bhí meas mór aici ar shaothar Rembrandt van Rijn (1606-69). I ngeall ar seo thug sí cuairt ar chathair Amsterdam chun taispeántas de shaothar Rembrandt a fheiceáil sa bhliain 1906.

Aondachtóirí a bhí i dteaghlach Estella agus bhí a deirfiúr pósta ar oifigeach in Arm Shasana ach bhí Estella gníomhach i gCumann na mBan. Thit Estella i ngrá leis an bhfile Séamus O'Sullivan (ainm cleite James Starkey). Bhí fonn pósta ar an mbeirt ach chuir tuismitheoirí Estella ina choinne seo. D'fhan a bheirt go raibh a tuismitheoirí marbh agus phós sa bhliain 1926. Chabhraigh sí lena fear céile ar feadh na cúig bhliana agus tríocha a bhí sé ina eagarthór ar an Dublin Magazine, iris a bhunaigh sé sa bhliain 1923.

D’fhostaigh Coiste Gairmscoileanna Chathair Bhaile Átha Cliath Estella am éigin sna 1920-idí chun an eitseáil a theagasc i nGairmscoil Sráid Bolton. Thug sí a haghaidh ar thírdhreacha mar phríomhthéama ina saothar agus thuill meas orthu. Bronnadh ballraíocht onórach uirthi sa Royal Hibernian Acadamy sa bhliain 1966.

Fuair sí bás ina teach i mBaile Átha Cliath. Tá samplaí dá saothar sa Ghailearaí Náisiúnta, sa Hugh Lane agus sa Ghailearaí Crawford i gCorcaigh.

An Pictiúr: Cúirt Hoey, Baile Átha Cliath, greanadóireacht, Estella Solomons

Catagóir: Beathaisnéisí Éireannacha

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint