about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Teineabrachas

click to view fullsize

Stíl phéintéireachta ar bhreachnú ar an bpéintéireacht chiaroscuro é. Bíonn an chuid is mó den phictiúr dorcha le haon fhoinse amháin solais, mar a bheadh spotsholas ann ag soilsiú mionshonraí tábhachtacha an cheapacháin ar nós aghaidheanna. Bhíothas in ann ceapachán drámtúla a dhéanamh leis an ngléas seo go mór mór nuair a chóimeáladh le hollscála é.

Dhéantaí na fíoracha a chruinniú os comhair cúlra simplí dorcha chun cur leis an éifeacht dhrámatúil.

Dlúthchuid den Bharóc a bhí sa Teineabrachas a spreagadh ag saothar an ealaíontóra Iodálach Caravaggio (Michelangelo Merisi) (1573-1610) agus a lucht leanúna na Caravaggisti.

Samhlaíodh an Teineabrachas ina dhiaidh sin le péintéirí Scoil Napoli agus le Scoil na Spáinne. Ba leis an Spáinn Napoli an tráth sin. Rinneadh stíl náisiúnta na Spáinne den Teineabrachas ar feadh tamaill agus féachadh ar mar stíl a thréithrigh a gcuid péintéireachta i gcoitinne.

Bhí Francisco Ribalto (1555-1628) ar na luathphéintéirí a chleacht an stíl sa Spáinn. Bhain José de Ribera (1591-1652) leis an Spáinn agus le Napoli araon. Tugtar suntas do dhrámatúlacht Sean-Francisco de Herrera (1596-1656). Ní raibh an stíl teoranta do Dheisceart na hEorpa agus chleacht Georges De La Tour (1593-1652) agus Rembrandt van Rijn (1606-1669) é fosta.

Mar théarma ginearálta a bhainfeadh le stíl ar bith tagraíonn an téarma Teineabrachas do stíl phéintéireachta a mbaineann feidhm as éifeachtaí láidir scáthanna. Tá an téarma díorthaithe ó tenebrae na Laidine nó tenebroso na hIodáilise a chiallaíonn scáth.

Pictiúr : Caravaggio, Gabháil Chríost, Le caoinchead Dánlann Náisiúnta na hÉireann agus Cumann Íosa na hÉireann ag adhmháil flaithiúlacht an Dr. Marie Lea-Wilson (c) Dánlann Náisiúnta na hÉireann.

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint