about
contact
 
le tacaíocht ó

Acmhainn Náisiúnta Ealaíne

Williams, Alexander

click to view fullsizeAlexander Williams, (1846-1930)

Péintéir bisiúil a shamhlaítear le haistí nádúir, tírdhreacha agus pictiúir seánra go mór mór. Rugadh Alexander Williams i Muineachán. Bhí a athair ina dhéantóir hataí agus ceanglaíodh ina phríntíseach ag a athair é. D'aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath sa bhliain 1860 áfach. Bhí spéis ag Alexander óg san ealaín agus d’fhreastail sé ar ranganna oíche ar scoileanna líníochta an Royal Dublin Society agus é fós ina phrintíseach.

Bhí pictiúir aige ar thaispeántas na bliana 1870 de chuid an Royal Hibernian Academy den chéad uair riamh. Ghlac sé páirt i ngach taispeántas den acadamh ina dhiaidh sin go bhfuair sé bás agus thaispeáin níos mó ná ceithre chéad go leith pictiúir san iomlán iontu.

Aistí nádúir is mó a chleacht sé i dtús a gníomhréime agus bhí buntáiste iontach aige anseo nó bhí siopa seitheadóireachta aige agus ag a dheartháir i Sráid an Dáma i mBaile Átha Cliath. Bhí sé páirteach sa ghnó seo ar feadh tamall de bhlianta agus tá roinnt dá saothar i Músaem Stair an Dúlra san ardchathair. Cleacht sé pictiúir i bhformáidí beaga agus chuidigh seo lena bhisiúlacht.

Bunaíodh an Dublin Sketching Club sa bhliain 1874 agus ghlac Alexander ballraíocht ann agus post mar rúnaí onórach air chomh maith. Bhí sé iontach bisiúil anseo agus thaispeáin ceithre chéad pictiúr leo ina ghníomhréim.

Toghadh Alexander ina fho-bhall den Royal Hibernian Academy sa bhliain 1884 agus ina bhall sa bhliain 1891. Bhí a chéad taispeántas aonair aige sa bhliain 1884. Bhí sé gníomhach i roinnt cumainn éagsúla eile chomh maith; an Water Colour Society of Ireland, agus an Belfast Art Society go mór mór. Bhí sé ar an gcéad phéintéir chun tírdhreacha d'Acaill a pheinteáil.

Fuair Alexander post maith le Bárdas Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1897 agus bhí bailiúchán ealaíne na cathrach mar chuid dá chúraim. Agus é ag déanamh go measartha maith reáchtáil sé taispeántais aonair i Londain sa bhliain 1901 agus d’éirigh go maith leis as. Ghlac sé páirt i dtaispeántais éagsúla i gcathracha Manchester, Liverpool agus Bristol. Thaistil sé níos faide ó bhaile i gcoilíneachtaí na Breataine níos moille anonn. Rinne sé pictiúir agus reáchtáil taispeántais san Afraic Theas, san Astráil agus i gCeanada. Tréithríonn spéis i staidéar an nádúir a shaothar déanach.

Bhí Alexander an-tugtha don amhránaíocht chomh maith agus d'obair mar amhránaí proifisúnta ar feadh tamaill fada. Chuir sé spéis i ndeireadh a shaoil san éaneolaíocht agus choiméad nótaí fairsinge ar seo maille le dialanna ar a thurasanna a d'fhág sé ina dhiaidh. Fuair sé bás i mBaile Átha Cliath agus tá samplaí dá shaothar sa Ghailearaí Náisiúnta , an Hugh Lane i mBaile Átha Cliath agus i mbailiúchán eile ar fud na tíre.

Catagóir: Beathaisnéisí Éireannacha

© Abhus.com 2005 Gach Ceart ar Cosaint